Programmaraad Nationale Evenementen

LIFESAVING WEDSTRIJDEN

NK Ocean A-B-M

Het Nederlands Kampioenschap Ocean Events is een individueel en team evenement.
Per brigade mogen maximaal drie volwaardige teams (per categorie) deelnemen aan de NK Ocean Events, mits toestemming is verleend door de Programmaraad Nationale Evenementen, in ogenschouw nemende de beschikbare faciliteiten en tijdschema. Een team bestaat uit minimaal één en maximaal zes deelnemers.

Individuele onderdelen
Surf Race
Beach Flags
Ski Race
Board Race
Oceanman / Oceanwoman
Beach Sprint
Beach Run

Team onderdelen
Rescue Tube Rescue
Board Rescue
Oceanman / Oceanwoman Relay
Beach Relay

In 2018 is het Nederland Kampioenschappen Ocean Events op 25 en 26 augustus plaats nog niet bekend.

Klik hier voor de uitnodiging 2018

Klik hier voor het inschrijfformulier 2018

Klik hier voor de vrijwaringsverklaring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*