Programmaraad Sport Evenementen

LIFESAVING WEDSTRIJDEN

Informatie voor Officials

Beste wedstrijdofficials,

2017 was een goed jaar voor de spot met wel als hoogtepunt de deelname aan de Orange Cup met 480 sporters. Daar hadden we een sterke groei, maar ook bij de andere evenementen was er een groei in het aantal deelnemers te zien.
Een groei bij de sporters icm een andere insteek van de sport voor 2018, namelijk meer evenementen onder de Nationale paraplu, dit om de sporters meer gelegenheid te geven zichzelf te toetsen op de ILS onderdelen. Zeker niet onbelangrijk in het jaar met de WK in november in Adelaide.
De (voorlopige) kalender voor 2018 ziet er als volgt uit:

                                 W E D S T R I J D K A L E N D E R – 2 0 1 8 

Februari                      25 – REDNED wedstrijd (1) – Eindhoven, 50 mtr bad                         

Maart                           03 – NK SERC (Zwolle)

                                    10 & 11 – ILS wedstrijd (Dordrecht)

                                    24 – NK Lifesaving Teams C & D (Boxtel)

                                    25 – NK Lifesaving Teams A & B & M (Boxtel)

 April                            28 – ILS wedstrijd (Gouda)

Mei                             19 – REDNED wedstrijd (2) 25 mtr bad

 Juni                            23 – NK Pool & OrangeCup-2018

                                    24 – NK Pool & OrangeCup-2018

 Juli                             14 – REDNED wedstrijd (3) Ocean

 Augustus                    25 – NK Ocean C/D/E (Gouda)

September                  01 & 02 – ONK Ocean A/B/M (Noordwijk)

                                    22 – REDNED wedstrijd (4) – 25 mtr bad

Oktober                       20 of 21 – REDNED wedstrijd (5) – 

November                   04 – NK Pool C/D/E (Gouda)

                                    15 t/m 30 – LWC-2018 Australië

 December                  t/m 2 – LWC-2018 Australië

Een druk jaar waar we ook de inzet van wedstrijdofficials weer nodig hebben voor de wedstrijden in Nederland.

 

Mocht het nu zo zijn dat U uw bevoegdheid als wedstrijdofficial niet langer wilt gebruiken, laat het dan aan ons beide weten: Ab Blokland, redned.lifesavingsport@gmail.com.

Mocht U vragen hebben over bovenstaande zaken, stuur dan een bericht aan: redned.lifesavingsport@gmail.com Wij zullen Uw vraag dan spoedig beantwoorden.

Hoop U als official bij een van de evenementen tegen te komen, groet,

Wim de Klerk

PRGM Nat. Evenementen